Resultaten Hotel gasten in regio 2024

Resultaten Hotel gasten in regio 2024

Vergelijkingsmodus   
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Hotel gasten in regio 2024 70.000 70.000
Hotel gasten in regio 2023 67.000 67.000
Mutatie 2024 - 2023 in % 4,5% 4,5%
Bron: CBS.
Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten in de regio Utrecht (exclusief gemeente Utrecht) in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
Bewerking Utrecht Marketing: Cijfers provincie Utrecht minus cijfers gemeente Utrecht. Totaal cijfers per jaar kunnen door afrondingen afwijken van het CBS jaarcijfer.
Bron: CBS.
Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten in de regio Utrecht (exclusief gemeente Utrecht) in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
Bewerking Utrecht Marketing: Cijfers provincie Utrecht minus cijfers gemeente Utrecht. Totaal cijfers per jaar kunnen door afrondingen afwijken van het CBS jaarcijfer.