Kenniswerkers

Kenniswerkers

Internationals

Focus: Internationals in beeld
Internationals vormen in (de regio) Utrecht een belangrijke doelgroep. In samenspraak met het culturele veld heeft Utrecht Marketing een doelgroeprapport opgesteld met veel feiten, cijfers en inzichten over de groep ‘internationals’, aangevuld met (culturele) interesses, visitor journeys, beschikbare platforms en middelen, informatie inwinning over het cultuuraanbod en … 20 tips hoe je internationals kan bereiken en aan je organisatie kan binden. Dit 48 pagina tellende rapport kan een welkome inspirerende informatiebron zijn voor de toekomst. Klik hier.Bron: Deskresearch Utrecht Marketing 
Publicatie: Januari 2021