Nationale persona's

Nationale persona's

Nationale persona's

Utrecht Marketing verzamelt continu kennis en praktische informatie over de (gewenste) bezoeker van de stad. De basis is begin 2021 gelegd door een onderzoekstraject op basis van deskresearch, bestaande segmentatiemodellen (Leefstijlvinder en Whooz), negen 1-op-1 interviews met partners en een serie van twaalf kwalitatieve gesprekken met potentiële bezoekers.

Deze uitgebreide analyse resulteerde in de keuze van twee nationale persona’s, met elk eigen behoeften. De term ‘waardevolle bezoeker’ geven we een Utrechtse invulling. De persona’s zijn langs de ‘meetlat’ van de Utrechtse merkwaarden, aspiraties en strategische thema’s gelegd.

Bijna twintig partners uit de stad hebben op de eerste versie van de persona’s hun feedback gegeven, waarna er nog twee interne rondes volgden met aanscherping en input van marketeers, communicatiemedewerkers, brandmanager, onderzoeker en strateeg van Utrecht Marketing.

De volgende nationale persona’s (op basis van behoeftes) zijn gedefinieerd:

  • Innovatief & Creatief
  • Persoonlijk & Voor mij

Online brochure
Lees hier alles over deze 2 nationale doelgroepen.

Wat is eigenlijk een persona?
Een persona is een fictieve vertegenwoordiger, een ‘standin’ voor een segment van de doelgroep. Fictief, maar toch zo levensecht mogelijk, zodat iedereen zich goed kan  inleven in de behoeften en voorkeuren van de doelgroep.

Visitor journey
Als de persona een vastgestelde profiel heeft, komt de volgende stap: de persona worden verrijkt met een visitor journey. Dit is een methode om ‘de reis’ (bezoek aan Utrecht) vanuit het perspectief van de bezoeker te visualiseren. Het beschrijft de ervaringen van de bezoeker gedurende ‘de reis’ die de bezoeker maakt om zich te oriënteren, een keuze te maken en de stad (en de regio) Utrecht te beleven.

Wat levert dit op?

Juiste service

  • Je weet wat elke persona belangrijk vindt
  • Toepassing: Van service tot aan propositie / concept ontwikkeling

Meer begrip

  • De persona brengt de bezoeker tot leven
  • Toepassing:  Intern en extern beter briefen bij ontwikkeling communicatie

Koppeling

  • Haakjes om de persona te kunnen herleiden
  • Toepassing: Verbinden met bestaande data