Leefstijlvinder

Leefstijlvinder

Leefstijlvinder

In samenwerking met negen provincies, waaronder ook de provincie Utrecht, heeft MarketResponse zeven leefstijlen gevonden. Deze leefstijlen laten zien waar mensen in hun vrije tijd of op vakantie behoefte aan hebben. En wat de verschillen hierin zijn. De één wil namelijk rust en regelmaat, de ander juist drukte en sensatie. We weten niet alleen hoe deze leefstijlen eruit zien, we weten ook waar in Nederland zij wonen. Welke groepen wonen er in jouw regio? Wat zijn hun wensen en hoe kan je hen het beste bereiken? 

Een doelgroepanalyse is onmisbaar voor gerichte marketing. De Leefstijlvinder is een handig hulpmiddel voor de Nederlandse markt. Leer meer over deze tool in onderstaand filmpje.

BSR model is de basis
Aan de basis van de Leefstijlvinder ligt het BSR™-model. Dit is het wetenschappelijke leefstijlmodel van MarketResponse dat de drijfveren van mensen ontrafelt, zodat je weet wat je moet doen om mensen in beweging te krijgen. 
Het BSR-model gebruikt psychografische waarden om mensen in te delen in verschillende leefstijlen. Deze leefstijlen worden gecreëerd vanuit twee assen: de sociologische as en de psychologische as. 

 • De sociologische as loopt van ‘ego’ naar ‘groep’. Deze begrippen staan voor de mate waarin iemand gericht is op het individu, versus de groep. Mensen aan de ‘ego’ kant van het model overwegen vooral de impact op de eigen persoon bij het maken van beslissingen in hun leven. Mensen aan de andere kant van het model, aan de ‘groep’ kant, overwegen juist meer het belang van de groep in hun beslissingen en gedrag.
 • De psychologische as loopt van ‘introvert’ naar ‘extravert’. Deze as geeft aan hoe men met emoties omgaat. Mensen aan de introverte kant van het model zijn wat meer ingetogen en houden hun emoties dicht bij henzelf. Mensen aan de extraverte kant van het model zijn juist naar buiten gericht en gaan op een open manier met hun emoties om.

Door deze assen te laten kruisen, ontstaan vier segmenten. Deze segmenten zijn aan vier woorden en kleuren gekoppeld. Van linksboven naar linksonder, met de klok mee zijn het:

 • De rode leefstijl (vrijheid)
 • De gele leefstijl (harmonie)
 • De groene leefstijl (zekerheid)
 • De blauwe leefstijl (controle)

Omdat ieder mens een bepaalde positie heeft op iedere as, zijn mensen in te delen in deze leefstijlen. Dat betekent echter niet dat iedereen binnen een bepaalde leefstijl hetzelfde is. Ook binnen de leefstijlgroepen is grote diversiteit te vinden. We zien dat iedereen alle vier de leefstijlen in bepaalde mate in zich heeft. Eén kleur is echter dominant, deze kleur benoemen we dan als ‘de kleur’ van de persoon.

Leefstijlvinder Vakantie en Vrije Tijd
In het onderzoek voor de Leefstijlvinder is het BSR-model als basis genomen. De vragen die de BSR-positie van een persoon bepalen zijn ook specifieke vragen over vakantie en vrije tijd meegenomen om de nieuwe Leefstijlen Vakantie en Vrije Tijd te bepalen.

 • Allereerst zijn gesprekken gevoerd met recreanten, om te horen wat zij doen in hun vakantie en vrije tijd, en hoe zij daarin verschillen.
 • Daarna heeft een representatieve groep van meer dan 2.000 Nederlanders een vragenlijst ingevuld.
 • Met behulp van statische analyses werden toen de zeven leefstijlen zichtbaar: Avontuur-, Plezier-, Harmonie-, Verbindings-, Rust-, Inzicht en Stijlzoekers.

Meer informatie over de leefstijlen:

Updates
Regelmatig vinden er aanvullende updates en kennissessies plaats rondom verschillende thema's. 

 • Natuurbeleving
  Dit aanvullende onderzoek ontsluit motivaties, wensen en interesses op het gebied van natuurbeleving voor de zeven verschillende typen recreanten (leefstijlen). Download hier het onderzoek Natuurbeleving en kijk hier voor tips hoe je de resultaten kan toepassen. 
  Er is ook een uitgebreide kennissessie beschikbaar.
 • Cultuur- en erfgoedbeleving
  Dit aanvullende onderzoek ontsluit motivaties, wensen en interesses op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed voor de zeven verschillende typen bezoekers (leefstijlen). Download hier het onderzoek Cultuur- en erfgoed en kijk hier voor tips hoe je de resultaten kan toepassen. 
  Er is ook een uitgebreide kennissessie beschikbaar.
 • Horeca
  Deze analyse laat zien waar mensen in hun vrije tijd behoefte aan hebben, als het gaat om horeca. Download hier de analyse van Bureau Ruimte & Vrije tijd.
 • Verblijfsrecreatie
  Deze analyse laat zien waar mensen in hun vrije tijd behoefte aan hebben, als het gaat om verblijfsrecreatieve voorzieningen. Download hier de analyse van Bureau Ruimte & Vrije tijd.