Bewonersprofijt

Bewonersprofijt

Bewonersprofijt


Op deze pagina vind je de online publicatie van het onderzoeksproject Onbekend maakt Onbemind. Dit exploratieve onderzoek is mede gerealiseerd met steun van het NBTC Impulsbudget.

Bestemmingsmanagement is een vrij nieuw vakgebied. Het is dé sleutel voor de ontwikkeling van Nederland als een bewuste, duurzame bestemming. Om de ontwikkeling te versnellen kwam NBTC begin 2023 met het Impulsbudget, een éénmalige ondersteuning bij de inzet van bestemmingsmanagement. De aanvragen waren divers. Allemaal pasten ze primair bij een van de 7 stappen uit de Leidraad Bestemmingsmanagement. Lees alle cases op deze website.

In de leidraad Bestemmingsmanagement en Perspectief 2030 staat de gezamenlijke ambitie beschreven om te werken aan een bewuste bestemming Nederland. Bewonersprofijt is daarbinnen een belangrijk thema. Op welke manier, en in welke mate profiteren inwoners van het bezoek aan hun bestemming? En hoe kan de bijdrage van bezoek aan de kwaliteit van leven van inwoners zo groot en positief mogelijk worden gemaakt? Betrokkenheid en draagvlak onder inwoners met betrekking tot toerisme en toeristisch beleid, is daarbij essentieel. Naast overheden en ondernemers, zijn het namelijk juist ook de inwoners die een bestemming maken. Veel gemeenten in Nederland willen hun inwoners dan ook graag betrekken bij de ontwikkeling van toerisme, zo ook de gemeente Utrecht.

Veel bestemmingsgebieden, waaronder Utrecht, zoeken naar een goede manier om inwoners te betrekken bij toerisme. 

  • Hoe kun je het beste de dialoog met hen voeren en welke interventies zijn zinvol?
  • Waar begin je als bestemming?
  • Op welke zaken moet je letten?

Utrecht zette een exploratief onderzoek in om een praktische methode te ontwikkelen voor bewonersparticipatie die ook bruikbaar is op andere bestemmingen in Nederland. 

Lees alle details, inzichten en praktische tips in de online publicatie. Bekijk deze hier.


Ronde tafelgesprek - Kijk de uitzending terug

Op woensdag 5 juni 2024 was er een online bijeenkomst waarin Nicoline Meijer (ROC Midden Nederland) op de resultaten van het onderzoek terugblikte samen met Thijs de Groot (NBTC), Ko Koens (CELTH), Joost de Vries (Utrecht Marketing) en Egbert van der Zee (gemeente Utrecht).

De uitzending kun je hier terug kijken.