Culturele doelgroepenmodel

Culturele doelgroepenmodel

Culturele Doelgroepenmodel

 


Overzicht


Wat is het CDM?

Om meer te kunnen zeggen over het cultuurgedrag van Utrechters, is Utrecht Marketing in 2022 gestart met de uitrol van een cultureel segmentatiemodel. Het Culturele Doelgroepenmodel, al jaren succesvol toegepast door Rotterdam Festivals, segmenteert publiek op basis van cultureel gedrag en voorkeuren wat inzicht oplevert in demografie, socio-economische kenmerken, media- en internetgebruik en cultuur en gedrag van huidig publiek en (potentiële) doelgroepen.

Het Culturele Doelgroepenmodel is landelijk toepasbaar en onderscheidt drie hoofdgroepen: Intensief - Medium - Licht.

Het model biedt festivals, gezelschappen, musea, theaters, podia, filmhuizen en overheid houvast.
Het geeft inzicht in huidige en potentiële doelgroepen, hun gedrag, wensen en behoeften. Deze inzichten helpen bij het maken van keuzes op het gebied van programmering of marketing en communicatie.

 • Segmentatiemethode speciaal voor cultuurparticipatie in de culturele sector;
 • Geeft de cultuursector meer grip op het thema publieksbereik;
 • Landelijk breed gedragen in onder andere Rotterdam, Den Haag en Utrecht;
 • Geeft inzicht in levensfase, demografie, socio-economische kenmerken, media- en internetgebruik, (culturele) interesses en gedrag van (potentieel) publiek;
 • Onderscheidt 3 hoofdgroepen: intensief, medium en licht;
 • Onderscheidt 11 culturele doelgroepen met uitgebreide beschrijvingen;
 • Biedt inzicht in relevante data over de doelgroepen, zoals gemiddelde leeftijd, huishoudgrootte, muzieksmaak, kunstbezoek, bestedingsruimte en ideale weekendinvulling.
 • Levert informatie over publieksstromen en potentieel publiek: wie bereik je heel goed en wie minder goed?
 • Geeft aan wat motieven zijn om te komen, of welke drempels bepaalde groepen hebben om juist niet te komen.

Publicatie ‘Utrechts Cultuurpubliek onder de loep’ en 'Regionaal Cultuurpubliek onder de loep'
In het rapport ‘Utrechts Cultuurpubliek onder de loep’ (juni 2023) is een beeld gecreëerd van het publieksbereik van de totale Utrechtse culturele sector met een verdieping op deelsector, op genre, op wijk en op buurt. 
Dit rapport is in 2024 geupdate en ook beschikbaar voor de cultuursector in de gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort en de rest van de provincie Utrecht (juni 2024). 

In beide rapporten staan de volgende vragen centraal:

 • Wat is het publieksbereik van de cultuur sector als geheel?
 • Waar is er ruimte voor verbetering van het bereik?
 • Welke doelgroepen zijn kansrijk en waarom?
 • Wat is het profiel van de bezoekers van culturele instellingen?
 • Hoe zien de publieksstromen eruit in Utrecht, Amersfoort en de rest van de provincie?
 • Zijn er wijken of buurten in waar de cultuurparticipatie laag is (witte vlekken) en die extra aandacht verdienen?

Download hier de publicatie Utrechts Cultuurpubliek onder de loep (juni 2023)

Download hier de publicatie Het regionaal cultuurpubliek onder de loep (juni 2024)

Brochure CDM Utrecht
Er is een brochure beschikbaar met beschrijvingen van de elf culturele doelgroepen met informatie over de gemiddelde leeftijd, opleidingsniveau, huishoudgrootte, muzieksmaak, kunstbezoek, bestedingsruimte en de ideale weekendinvulling. Ook staan er verschillende kaartjes in die inzicht geven in welke buurt of wijk de doelgroepen in Utrecht met name wonen. Nieuw is d
andere uitkomsten uit het landelijke onderzoek ‘Drempels, Motieven & Informatiebehoefte rondom cultuurbezoek’ toegevoegd. Zo lees je per culturele doelgroep welke redenen het meest worden genoemd om naar kunst & cultuur te gaan, of wat de drempels zijn om geen of niet vaker kunst & cultuur te bezoeken. Ook is er een top 10 overzicht van informatiebronnen en lees je over de mate van herhaalbezoek, gebruik van sociale media, bezoekfrequentie van type instellingen en de hoogte van de gemiddelde bestedingen per doelgroep.

Tot slot bevat de brochure informatie over generaties. Welke Culturele Doelgroepen zijn onderdeel van de Millenials of Gen Z en welke vallen juist onder de Babyboomers? In een overzichtelijk schema zijn de Culturele Doelgroepen (en de thuiswonende kinderen van de doelgroepen) gelinkt aan hun generaties. Omdat het Culturele Doelgroepenmodel segmenteert op huishoudniveau, zijn ook de (mogelijke) thuiswonende kinderen van de Culturele Doelgroepen weergeven. De sterretjes indiceren welke leeftijden het vaakst voorkomen binnen de Culturele Doelgroep en dus welke generaties het vaakst van toepassing zijn binnen de doelgroep.

Meer informatie? 

Check deze slider of mail Joost de Vries via cdm@utrechtmarketing.nl

Of kijk deze video van Rotterdam Festivals (3 minuten kijktijd).