Internationale persona's

Internationale persona's

Glocalities

Utrecht Marketing verzamelt continu kennis en praktische informatie over de (gewenste) bezoeker van de stad. In 2021 zijn twee nationale persona’s (met elk eigen behoeften) ontwikkeld op basis van de Leefstijlvinder: Creatief & Innovatief en Persoonlijk & Voor mij. Meer details lees je in dit magazine.

Internationale bezoekers
De Leefstijlvinder is opgezet voor inzicht in Nederlandse bezoekers en hun vakantie-, en vrije- tijdsgedrag, maar zegt niets over het gedrag van internationale bezoekers. Om ook de internationale bezoekers beter te begrijpen en te kunnen bereiken, gebruiken we, net als het NBTC en veel andere DMO’s, het Glocalities model van Motivaction.

Het Glocalities model is gebaseerd op de waarden en lifestyle van vijf typen bezoekers.

  • Creatives
  • Challengers
  • Achievers
  • Conservatives
  • Socializers

Het merk Utrecht valt 100% in het segment ‘Creatives’, zo blijkt uit de analyse die het NBTC voor Utrecht Marketing heeft uitgevoerd. Dit bezoeksegment vormt voor Utrecht de best passende en hiermee de primaire doelgroep (persona) voor de internationale markt.

Om voldoende volume te kunnen hebben en hiermee voor marketing robuust genoeg te zijn, is het van belang een secundaire doelgroep te kiezen, te weten de ‘Socializers’. De ‘Socializers’ sluiten qua positionering aan op de ‘Creatives’ (vrijheidsgericht) met het grote verschil dat ze meer waarde aan de groep hechten, terwijl de ‘Creatives’ meer op zichzelf zijn gericht. Dit valt methodologisch ook te verklaren als de kernwaarde ”persoonlijk” meer op te vatten is als vriendschap. 

Lees in dit magazine meer over de internationale doelgroepen van het Glocalities model.